Zgodovina društva


Ustanovitev Turističnega društva v Mariboru, katerega prvo ime je bilo Mariborsko mestno olepševalno društvo in je bilo vpisano v register z nemškim uradnim imenom »Marburger Stadtverschönerungsverain, lahko imamo tudi za začetek ozaveščenega prizadevanja za organiziran razvoj v mestu in njegovi okolici.

Takrat je bila njegova glavna naloga zasaditev in ureditev parkov, drevoredov in parkovnih gozdov, društvo pa je hkrati pospeševalo in širilo tudi tujski promet oziroma turizem v mestu in okolici.

Mariborsko društvo, ki je bilo ustanovljeno 1877 in je tretje najstarejše društvo (1871 - Celje, 1875 - Kranj), je dobilo v upravljanje in vzdrževanje vse občinske javne nasade.

Leta 1982 je bil mestni park razširjen na območje prenovljenih Treh ribnikov. Sredi osemdesetih let je tudi prenova Lenta že tako napredovala, da je silila k razmišljanju o revitalizaciji in izpeljavi kakšne kulturne prireditve ob reki in na njej.

V Turističnem društvu Maribor so se odločili, da bodo za začetek izpeljali prireditev, ki so jo poimenovali Splavarski krst. Društvo ga je priredilo skupaj s tedanjo Mestno občino Rotovž. Med organizatorje je bil povabljen tudi znani splavarski veteran Ivan Verboten - Vanč.

S prireditvijo je hotelo društvo obuditi spomin na tradicijo dravskega čolnarstva in splavarstva, katerih korenine segajo celo v rimske čase in ki sta stoletja dolgo bila ena od glavnih opor mariborskega gospodarstva.

Organizacijskemu prireditvenemu odboru Lent 85 je bilo takrat zaupano organiziranje prireditve, ki bi v staro mestno jedro pritegnila obiskovalce in turiste, z namenom oživitve tega dela mesta, predvsem pa reke Drave.

Ideja takratnega predsednika TD Maribor Janeza Jermana in starosto splavarjenja Ivana Verbotna -Vanča, da v Mariboru sestavijo splav in izvedejo Splavarski krst, ni bila slaba zamisel, saj je tistega leta prireditev ob Dravi obiskala velika množica ljudi.

Nihče takrat ni slutil, da se bo ta prireditev in splavarjenje ohranilo in izpopolnilo tako, da bo nekoč predstavljalo svojevrstno turistično ponudbo ne samo na reki Dravi, ampak tudi na drugih rekah po Sloveniji.