Prispevki društva k razvoju turizma


 °   Zasaditev mestnega parka 1879
 °   Organizacija in vodenje čolnarne pri Treh ribnikih 1925
 °   Pobuda za izgradnjo pohorske vzpenjače 1929
 °   Soorganizacija prvih sejemskih prireditev Mariborski teden 1932
 °   Vodenje tujsko prometne pisarne 1935
 °   Ureditev Mestnega akvarija 1952
 °   Ureditev Botaničnega vrta z otroškim kopališčem v mestnem parku 1952
 °   Sofinanciranje izgradnje pohorske vzpenjače 1955
 °   Otvoritev Turistično informacijskega biroja 1963-1980
 °   Dograditev turističnega naselja v lasti društva v Bresternici 1963
 °   Izdaja prvega koledarja prireditev 1965
 °   Izdaja elaborata - Analiza in perspektive turizma v Mariboru 1970
 °   Prve ideje o ureditvi Lenta 1970
 °   Soorganizacija Zlate lisice 1967
 °   Zasnova novih poletnih prireditev na Lentu 1985
 °   Prvi Splavarski krst 1985
 °   Pobuda za svečano trgatev Stare trte 1987
 °   Organizacija prvega mestnega Martinovanja 1987
 °   Organizacija Poletnih prireditev na Lentu 1985-1993
 °   Sprejeti v mednarodno zvezo splavarjev 2003
 °   Prvi Praznik na Dravi 2004
 °   Prvi festival Mesta in kulture 2008
 °   Prvi festival Ples in glasba zDravo 2009
 °   Društvo prvič organizira prireditev "Nekoč v parku", ki simbolizira začetke društva in zasaditev mestnega parka 2011
 °   Maribor- Evropska prestolnica kulture. Turistično društvo Maribor pridobi sofinanciran projekt splavarske
 °   razstave treh dežel, Avstrije, Slovenije in Hrvaške na temo dravskega splavarjenja 2012
 °   Maribor pridobi naslov Mednarodno splavarsko mesto, ki ga obvezuje ohranjanja splavarske tradicije 2012
 °   V Malečniku prvič splavarji sestavijo majhen splav za potrebe srečanja mednarodne splavarske zveze 2015